2023-10-06

Budujemy dobre relacje z sąsiadami

Poznaliśmy kolejne szczegóły dotyczące Funduszu Wsparcia Inicjatyw Społecznych, który planują uruchomić EEW Energy from Waste i CIECH Soda Polska. Inicjatywa ma wspierać realizację ważnych społecznie projektów w mieście i gminie Inowrocław. O szczegółach dotyczących Funduszu i planach budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów rozmawiamy z Frankiem Paasche – prezesem zarządu EEW Energy from Waste Polska. Polecamy rozmowę na portalu ino.online.

Panie Prezesie, w debacie publicznej na temat inwestycji Inowrocław Nowa Energia podkreślają Państwo korzyści dla mieszkańców naszego miasta i regionu wynikające z realizację tego projektu. Co tak naprawdę zyskają sąsiedzi tej instalacji dzięki jej wybudowaniu?

Kluczowe znaczenie będzie miało zapewnienie stabilności funkcjonowania zakładów CIECH Soda Polska w przyszłości. Jest to jeden z największych pracodawców w regionie, zapewniający zatrudnienie w całym ekosystemie przedsiębiorstw działających w okolicach Inowrocławia. Dzięki realizacji tej inwestycji produkcja będzie mogła odbywać się bez zakłóceń, a inowrocławskie przedsiębiorstwo będzie w stanie skutecznie konkurować na globalnych rynkach. To z kolei ważna informacja dla lokalnego rynku pracy, gdyż CIECH Soda Polska to jeden z największych pracodawców w regionie.

Uruchomiliśmy kolejny etap w procesie inwestycyjnym. CIECH Soda Polska, w ścisłej współpracy z EEW Energy from Waste, opracował dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, którą przekazano odpowiednim organom administracji samorządowej. Dlatego równocześnie zdecydowaliśmy, aby w ślad za procedurą administracyjną rozwinąć projekt dobrosąsiedzki, z którego będą mogli skorzystać mieszkańcy Inowrocławia. Chcemy wspierać projekty składane przez organizacje społeczne i przedstawicieli społeczności lokalnych. Wspólnie z firmą CIECH Soda Polska przeznaczymy na realizację inicjatyw ważnych dla mieszkańców średnio milion złotych rocznie. Jednak to dopiero początek. W taki sam sposób od wielu lat działamy we wszystkich lokalizacjach w Europie, gdzie funkcjonują instalacje termicznego przetwarzania odpadów firmy EEW Energy from Waste.

Wspomniał Pan o zakładach, które działają w zachodniej Europie. Jak tam wspieracie społeczności lokalne? Czy na taki sam poziom zaangażowania mogą liczyć mieszkańcy naszego miasta?

EEW Energy from Waste od lat sponsoruje duże kluby sportowe, takie chociażby drugoligowa drużyna piłkarska 1.FC Magdeburg lub czołowa drużyna piłki ręcznej THW Kiel oraz FrischAuf! Göppingen.
Blisko współpracujemy z lokalnymi strażami pożarnymi, realizując cykliczne ćwiczenia, wspierając poprzez zakup sprzętu ratowniczego, niezbędnego dla utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Pamiętamy o najmłodszych. Dlatego w budżecie każdego zakładu znajdują się środki nie tylko na sponsoring drużyn profesjonalnych, ale również tworzenie placów zabaw, boisk sportowych. Promujemy aktywny tryb życia również poprzez wspólne bieganie. W ramach tego rodzaju inicjatyw pracownicy EEW biegają, a my jako pracodawca płacimy 2 euro za każdy pokonany kilometr. Następnie wszyscy pracownicy firmy wskazują projekty, odbywa się głosowanie i wspólnie decydujemy o przeznaczeniu zebranej kwoty na konkretne inicjatywy. Nie zapominamy o kulturze. Na przykład w Premnitz stworzyliśmy największy mural w tym kraju związkowym.

A jak to wygląda w przypadku jednej konkretnej lokalizacji, w której prowadzicie Państwo działalność. Jakie inicjatywy podejmujecie, co pewnie pozwoli zrozumieć waszą filozofię współpracy z lokalnymi społecznościami?

Warto zwrócić uwagę na jeden z naszych zakładów działający w niemieckim Magdeburgu. Jest to przykład naszych dobrosąsiedzkich relacji ze społecznością lokalną. Z jednej strony sponsorujemy tamtejszy klub piłkarski, z drugiej zaś wspieramy inicjatywy społeczne, ważne dla mieszkańców. Prowadzimy politykę otwartości w stosunku do naszych sąsiadów, dzięki czemu zakład stał się integralną częścią miasta. O opinie warto zapytać m.in. wielu Polaków, którzy mieszkają w Magdeburgu. W innej lokalizacji – Göppingen wspieramy coroczną imprezę rowerową Tour de Kreisle – tygodniowy charytatywny projekt, w ramach którego zbierane są środki na rzecz hospicjum. Z jednej strony promujemy aktywny styl życia, z drugiej pomagamy potrzebującym. Podobny potencjał wspólnego działania dostrzegamy również w Inowrocławiu. Nasze pozytywne doświadczenia z innych miast, przynoszące wiele korzyści dla społeczności lokalnych, jako dobre praktyki, mają szansę zadziałać również tu, na Kujawach.

Wracając do Inowrocławia, czym będzie planowany przez Państwa Funduszu Wsparcia Inicjatyw Społecznych?

Tak jak wspomniałem, to wspólną inicjatywa CIECH Soda Polska oraz EEW Energy from Waste. Jej celem jest integracja i aktywizacja lokalnej społeczności, a także wzmacnianie kapitału społecznego. Chcemy dzięki tej inicjatywie wspierać i inspirować do prospołecznych aktywności, realizowanych na obszarze miasta i gminy Inowrocław. Wkrótce ogłosimy uruchomienie naboru wniosków.

Fundusz to odpowiedź na oczekiwania mieszkańców i organizacji pozarządowych. Jest wiele projektów, które z pewnością mogłyby być zrealizowane, gdyby uzyskały odpowiednie wsparcie finansowe. Stąd nasza deklaracja jako inwestorów, planujących rozwój swojej działalności w Inowrocławiu, że włączamy się aktywnie w proces pozytywnych zmianach w mieście i okolicach.

Skoro już wiemy, dlaczego startujecie z funduszem… Kto będzie mógł liczyć na wsparcie?

Już dziś mogę zadeklarować, że wnioskodawcami mogą być podmioty zarejestrowane w mieście lub gminie Inowrocław i tu prowadzące swoją działalność. Dodatkowo, inicjatywa, która będzie zgłaszana przez formularz elektroniczny na naszej stronie internetowej, musi dotyczyć aktywności realizowanych na obszarze gminy lub miasta Inowrocław. Zakłady wesprą projekty, które obejmują następujące obszary tematyczne: edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych; ochrona środowiska; zdrowie i zdrowy tryb życia; sport; promocja miasta i gminy Inowrocław; walka z wykluczeniem społecznym; młodzież na rynku pracy; aktywizacja seniorów; kultura.

Z naszej perspektywy źródłem najlepszych pomysłów są mieszkańcy, którzy na co dzień najlepiej znają swoje otoczenie. Dlatego liczymy, że Fundusz działający w oparciu o zasady partycypacji społecznej, zachęci do identyfikowania najbliższych im wyzwań i odpowiedzi na nie. Korzystając z okazji już dziś zapraszam grupy sąsiedzkie, organizacje pozarządowe z Inowrocławia do składania wniosków, zgłaszania pomysłów pozytywnych zmian. Szczegółowy harmonogram aplikowania o środki Funduszu Wsparcia Inicjatyw Społecznych dostępny jest na stronie https://funduszdlainowroclawia.pl. Pierwszy nabór wniosków startuje już w listopadzie.

INOWROCŁAW.
Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych
INOWROCŁAW.
Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych
INOWROCŁAW.
Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych
Copyright 2024 by Inowrocław. Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych