Czym jest nasz Fundusz?

Nasz Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych to:

0tys.
Tylu mieszkańców żyje w gminie Inowrocław i każdy z nich może zgłosić inicjatywę i liczyć na wsparcie finansowe
0tys.
Tylu mieszkańców liczy Inowrocław i każdy z nich może złożyć wniosek i zgłosić swój pomysł
0
Tyle inicjatyw uzyskuje wsparcie w kolejnych edycjach Funduszu
0tys.
Łączna suma wsparcia, na jakie mogą liczyć wnioskodawcy
i pomysłodawcy

O programie

Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych jest wspólną inicjatywą EEW Polska i CIECH Soda Polska.

To element działań dobrosąsiedzkich obejmujących swoim zasięgiem tereny sąsiadujące z inwestycją Inowrocław Nowa Energia. Fundusz wspiera wartościowe inicjatywy lokalne skierowane do mieszkańców miasta Inowrocław i gminy Inowrocław.

Kto może ubiegać się o wsparcie?
Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie swojej inicjatywy?

Wnioskodawca musi być podmiotem zarejestrowanym w mieście lub gminie Inowrocław i tu prowadzić swoją działalność
Projekt musi dotyczyć również działań na obszarze gminy lub miasta Inowrocław
Wnioski składać mogą organizacje społeczne (fundacje, wspólnoty, spółdzielnie, kluby sportowe)
Projekty mogą zgłaszać osoby działające w organizacjach, reprezentujące podmioty ubiegające się o wsparcie

Jakie projekty mogą liczyć na wsparcie?

5 kroków do otrzymania dofinansowania

1.

Stwórz pomysł.
Zaproś znajomych, przyjaciół i znajdźcie inicjatywę, którą chcecie zrealizować

2.

Złóż wniosek
poprzez formularz rejestracyjny

3.

Oczekuj na wyniki
konkursu inicjatyw i projektów

4.

Podpisz umowę,
uzyskaj wsparcie i zrealizuj projekt

5.

Przygotuj sprawozdanie
i rozlicz projekt

Komitet Funduszu

W skład Komitetu Funduszu wchodzą:

  • Marzena Tomczak
  • Piotr Horodyski
  • Wojciech Woźniak

Dowiedz się więcej o inicjatywie!

Jak złożyć wniosek?

Zobacz więcej
Wnioski o dofinansowanie składa się za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Funduszu, w oparciu o szczegółową instrukcję zamieszczoną na stronie internetowej Funduszu.

Jakie projekty mogą liczyć na wsparcie i jakie organizacje mogą starać się o wsparcie?

Zobacz więcej
Inicjatywy mogą dotyczyć wyłącznie działań podejmowanych na obszarze miasta i gminy Inowrocław. Jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, Inicjatywa objęta wnioskiem o dofinansowanie nie może pozostawać w związku z prowadzoną przez wnioskodawcę działalnością gospodarczą.

Wniosek o dofinansowanie musi dotyczyć społecznie doniosłej lokalnej inicjatywy w następujących obszarach:

a) promocji i wsparciu edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych,
b) promocji i wsparciu działań z zakresu ochrony środowiska,
c) promocji zdrowia i zdrowego trybu życia,
d) promocji i rozwoju sportu,
e) promocji miasta i gminy Inowrocław (w tym promocji Inowrocławia jako miejscowości uzdrowiskowej),
f) walce z wykluczeniem społecznym,
g) zwiększaniu szans młodzieży na rynku pracy,
h) aktywizacji społecznej seniorów,
i) wspieraniu inicjatyw kulturalnych.

Jak wygląda realizacja projektu, raportowanie i jego rozliczenie?

Zobacz więcej
Każdy beneficjent powinien pamiętać o:

a) informowaniu fundatorów o postępach w realizacji inicjatywy, w szczególności o czynionych wydatkach i o rozpoczęciu realizacji kolejnych etapów prac zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie,
b) prowadzeniu dokumentacji fotograficznej w związku z realizacją inicjatywy,
c) umieszczeniu na materiałach związanych z realizacją inicjatywy (plakatach, stronach internetowych, serwisach społecznościowych, ogłoszeniach w mediach, banerach itp.) informacji o finansowaniu działań ze środków Funduszu,
d) informowaniu fundatorów o wszelkich potencjalnych opóźnieniach w realizacji inicjatywy,
e) przedstawianiu dokumentów potwierdzających sposób wydatkowania środków uzyskanych z tytułu dofinansowania, w tym przedłożyć kompleksowe sprawozdanie zawierające zestawienie wydanych środków.

INOWROCŁAW.
Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych
INOWROCŁAW.
Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych
INOWROCŁAW.
Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych
Copyright 2024 by Inowrocław. Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych