Inicjatorzy

EEW Energy from Waste od ponad pięćdziesięciu lat zajmuje się projektowaniem, budową, rozbudową, modernizacją, a także bieżącym zarządzaniem instalacjami termicznego przekształcania odpadów. Wszystkie zakłady EEW spełniają rygorystyczne standardy UE. Firma zarządza łącznie siedemnastoma instalacjami termicznego przekształcania odpadów, w których rocznie w energię zamienia się przeszło 5 milionów ton odpadów zasilając miasta i ważne ośrodki przemysłowe. Piętnaście instalacji zlokalizowanych jest w Niemczech, jedna w Luksemburgu i kolejna w Holandii. Firma buduje osiem nowych obiektów.

Doświadczenie EEW, dzięki ukończonym obiektom, które od wielu lat bezpiecznie działają nie tylko w miastach, ale także w sąsiedztwie obszarów cennych przyrodniczo, pozwala na realizację projektów charakteryzujących się przyjazną dla otoczenia architekturą oraz najbardziej efektywną technologią spalania i oczyszczania spalin. Zakłady EEW są stale modernizowane, są wyposażone w najlepszą dostępną technologię. Wszystkie zakłady zarządzane przez EEW spełniają kryteria BAT (najlepszej dostępnej techniki). EEW prowadzi również zaawansowane badania nad rozwojem technologii termicznego przekształcania odpadów, pracując chociażby nad systemami wyłapywania CO2 ze spalin.

Każdego dnia 1250 pracowników EEW dba o stabilną pracę wszystkich instalacji. Działalność firmy ma pozytywny wpływ na lokalne otoczenie – EEW korzysta z usług wielu lokalnych firm w zakresie utrzymania swoich instalacji.

EEW Energy from Waste Polska Sp. z o.o. jest w pełni spółką zależną grupy EEW.

CIECH Soda Polska jest wiodącym europejskim producentem sody kalcynowanej ciężkiej i lekkiej, a także największym w Polsce producentem sody oczyszczonej i soli warzonej. Posiada dwa zakłady produkcyjne – w Inowrocławiu oraz Janikowie. Jest jednym z największych i najważniejszych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim. Grupa zatrudnia w powiecie ponad 1500 pracowników. Jak wynika z raportu EY „Oddziaływanie Grupy CIECH na polską gospodarkę, ze szczególnym uwzględnieniem sektora przemysłowego”, bezpośrednie, pośrednie i indukowane efekty działalności Grupy CIECH, w roku objętym badaniem (2018), wygenerowały w powiecie inowrocławskim ponad 600 mln zł wartości dodanej do PKB, ponad 2500 miejsc pracy i ponad 20 mln zł dochodów do budżetów samorządowych.

Więcej o inwestycji - Inowrocław Nowa Energia

INOWROCŁAW NOWA ENERGIA – to inwestycja, która polega na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Będzie ona zlokalizowana na terenie kompleksu Ciech Soda Polska w Inowrocławiu. Po zakończeniu inwestycji zaspokoi ona jedną trzecią zapotrzebowania na energię całego zakładu. Projekt realizowany będzie przez niemiecką grupę EEW Energy from Waste. W dobie rosnących cen energii i certyfikatów CO2 instalacja zapewni stabilną przyszłość inowrocławskiemu zakładowi i setkom firm powiązanych z jego funkcjonowaniem. Planuje się, że budowa rozpocznie się w 2024 roku i potrwa około trzech lat, aż do oddania do użytku w 2026 roku.

Inowrocław Nowa Energia

INOWROCŁAW.
Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych
INOWROCŁAW.
Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych
INOWROCŁAW.
Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych
Copyright 2024 by Inowrocław. Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych