2023-12-19

Czterdzieści sześć projektów społecznych dla Inowrocławia zgłoszono do Funduszu Wsparcia Inicjatyw Społecznych

Aktywizacja seniorów, koncerty muzyczne w uzdrowisku, organizacja festiwalu teatralnego, rozszerzenie oferty zajęć sportowych czy stworzenie nowych miejsc na kulturalnej i sportowej mapie Inowrocławia to tylko niektóre z propozycji do sfinansowania ze środków Funduszu Wsparcia Inicjatyw Społecznych. 46 projektów zgłosili mieszkańcy Inowrocławia w ramach pierwszej edycji programu. W tym roku budżet Funduszu wynosi 700 tys. złotych. Pomysłodawcy programu – CIECH Soda Polska i EEW Energy from Waste – przystępują do analizy złożonych wniosków, a jej rezultaty będą znane na początku 2024 roku.

Na dofinansowanie ze środków wyasygnowanych przez CIECH Soda Polska i EEW Energy from Waste mogą liczyć inicjatywy cenne społecznie, aktywizujące lokalną społeczność i zwiększające zaangażowanie mieszkańców Inowrocławia. Pomysłodawcy zgłosili projekty dotyczące kilku wyodrębnionych obszarów tematycznych, takich jak: edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych; ochrona środowiska; zdrowie i zdrowy tryb życia; sport; promocja miasta i gminy Inowrocław; walka z wykluczeniem społecznym; młodzież na rynku pracy; aktywizacja seniorów; kultura.

Wnioskodawcy, aplikujący o środki z Funduszu Wsparcia Inicjatyw Społecznych, zaproponowali inicjatywy obejmujące organizację wydarzeń sportowych, kulturalnych, edukacyjnych, zmiany w przestrzeni miejskiej czy tworzenie przestrzeni dialogu i spotkań. Po zakończeniu naboru organizatorzy przystąpili do analizy i oceny nadesłanych wniosków, aby w styczniu ogłosić listę zwycięskich projektów.

– Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem zaangażowania mieszkańców miasta i gminy Inowrocław. Teraz czeka nas skrupulatna analiza wniosków, aby na początku 2024 r. ogłosić listę zwycięskich projektów. Pomysłodawcy poszczególnych inicjatyw udowodnili, jak ważna jest lokalna społeczność i że chcą wzmacniać relacje z sąsiadami poprzez realizację ważnych społecznie inicjatyw. Przypomnę, że w tegorocznej edycji Funduszu, z łącznej puli 700 tys. złotych, zamierzamy przyznać trzy granty: każdy do wysokości 100 tys. złotych, cztery granty do wysokości 50 tys. złotych oraz osiem mikro-grantów: każdy do wysokości 25 tys. złotych. W sumie 15 projektów społecznych może zostać sfinansowanych z programu, który uruchomiły wspólnie CIECH Soda Polska i EEW Energy from Waste – podkreśla Tomasz Molenda, prezes zarządu CIECH Soda Polska.

Wnioskodawcami mogły być podmioty zarejestrowane w mieście lub gminie Inowrocław i tu prowadzące swoją działalność. Zgłoszona inicjatywa musiała dotyczyć działań na obszarze gminy lub miasta.

– Patrząc na wyniki naboru do Funduszu można śmiało powiedzieć, że mieszkańcy Inowrocławia z prawdziwą nową energią przystąpili do aplikowania o wsparcie finansowe, a zaangażowanie i liczba otrzymanych wniosków pozytywnie nas zaskoczyła. Mamy nadzieję, że z projektów, które zostaną wyłonione do realizacji, będzie mogło skorzystać jak najwięcej osób. Ich efekty służą przecież całej społeczności lokalnej – zaznacza Frank Paasche, prezes zarządu EEW Energy from Waste Polska.

Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych to wspólna inicjatywa fundatorów – przedsiębiorstw: CIECH Soda Polska i EEW Energy from Waste. Ma związek z realizacją projektu Inowrocław Nowa Energia. To inwestycja, która zakłada budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie kompleksu CIECH Soda Polska w Inowrocławiu. Inwestorzy planują, że budowa zakładu rozpocznie się w 2024 roku i potrwa około trzech lat.

INOWROCŁAW.
Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych
INOWROCŁAW.
Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych
INOWROCŁAW.
Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych
Copyright 2024 by Inowrocław. Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych