2023-11-14

Dzień Otwarty Funduszu Wsparcia Inicjatyw Społecznych

Akademia aktywności seniorów, budowa placu zabaw na osiedlu, warsztaty kulinarne dla sąsiadów – to tylko niektóre z projektów, które mogą uzyskać wsparcie w pierwszej edycji Funduszu Wsparcia Inicjatyw Społecznych. Pomysłodawcy programu – CIECH Soda Polska i EEW Energy from Waste czekają na propozycje cennych społecznie inicjatyw. Dla wszystkich, którzy chcieliby zgłosić swój projekt, ale mają pytania lub wątpliwości w najbliższy piątek (17 listopada)odbędzie się specjalny Dzień Otwarty.

17 listopada chętni do finansowania swojego projektu i inicjatywy będą mogli skorzystać z porad ekspertów podczas konsultacji organizowanych w siedzibie CIECH Soda Polska w Inowrocławiu. Specjaliści odpowiedzą na pytania dotyczące Funduszu, pomogą w wypełnieniu wniosku, wyjaśnią jakie kryteria będą brane pod uwagę przy ocenie składanych inicjatyw. Chęć udziału w konsultacjach można zgłaszać mejlowo pod adresem: kontakt@funduszdlainowroclawia.pl (obowiązują wcześniejsze zapisy!).

– Nasz program stanowi wkład dwóch firm, które planują realizacje ważnej inwestycji na terenie miasta Inowrocław, w rozwijanie kapitału społecznego mieszkańców. Organizując Dzień Otwarty chcemy ułatwić aplikowanie o granty wszystkich tych, którzy mają pytania lub chcieliby uzyskać wsparcie w przygotowaniu wniosku. Dlatego specjaliści z naszych firm – CIECH Soda Polska i EEW Energy from Waste będą dostępni dla każdego, kto chciałby zmienić coś w swoim otoczeniu na lepsze – podkreśla Frank Paasche, prezes zarządu EEW Energy from Waste Polska Sp. z o.o.

W tym roku budżet Funduszu to 700 tys. złotych. Wnioskodawcą może być podmiot zarejestrowany w mieście lub gminie Inowrocław i tu prowadzący swoją działalność. Inicjatywa, którą organizacja czy grupa mieszkańców chcą zgłosić, musi dotyczyć działań na obszarze gminy lub miasta. Zgłoszenie może pochodzić zarówno od organizacji pozarządowych czy społecznych, takich jak fundacje czy stowarzyszenia, jak również od wspólnot czy spółdzielni mieszkaniowych.

– Zamierzamy rozdysponować budżet finansując: trzy granty – każdy do wysokości 100 tys. złotych, cztery granty do wysokości 50 tys. złotych oraz osiem mikro-grantów – każdy do wysokości 25 tys. złotych. W sumie 15 projektów społecznych może zostać sfinansowanych z programu, który uruchomiły wspólnie CIECH Soda Polska i EEW Energy from Waste. Od startu przygotowań do realizacji inwestycji Inowrocław Nowa Energia zdecydowaliśmy się o wsparciu lokalnego sportu. Kolejny krokiem w budowaniu dobrych relacji z naszymi sąsiadami – mieszkańcami Inowrocławia jest Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych – zaznacza Tomasz Molenda, prezes zarządu CIECH Soda Polska.

Na dofinansowanie ze środków wyasygnowanych przez CIECH Soda Polska i EEW Energy from Waste mogą liczyć inicjatywy cenne społecznie, aktywizujące lokalną społeczność i zwiększające zaangażowanie mieszkańców miasta. Pomysłodawcy mogą zgłaszać projekty z kilku wyodrębnionych obszarów tematycznych: (1) edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych; (2) ochrona środowiska; (3) zdrowie i zdrowy tryb życia; (4) sport; (5) promocja miasta i gminy Inowrocław; (6) walka z wykluczeniem społecznym; (7) młodzież na rynku pracy; (8) aktywizacja seniorów; (9) kultura.

Inicjatywy można zgłaszać za pośrednictwem strony www.funduszldainowroclawia.pl i specjalnego formularza internetowego udostępnione w serwisie. Nabór wniosków potrwa do 30 listopada 2023 r. Lista zwycięskich projektów, które zostaną zrealizowane w 2024 r. zostanie ogłoszona na przełomie roku.

Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych to wspólna inicjatywa fundatorów – firm: CIECH Soda Polska i EEW Energy from Waste. Ma związek z realizację projektu Inowrocław Nowa Energia. To inwestycja, która zakłada budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie kompleksu CIECH Soda Polska w Inowrocławiu. Inwestorzy planują, że budowa zakładu rozpocznie się w 2024 roku i potrwa około trzech lat.

INOWROCŁAW.
Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych
INOWROCŁAW.
Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych
INOWROCŁAW.
Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych
Copyright 2024 by Inowrocław. Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych