2024-02-09

Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych CIECH Soda Polska i EEW:
znamy 20 zwycięskich projektów!

Organizacja wydarzeń sportowych, zlot zabytkowych aut, zajęcia i warsztaty dla seniorów czy koncerty muzyczne w uzdrowisku – to tylko niektóre z propozycji, które uzyskały dofinansowanie w ramach 1. edycji inowrocławskiego Funduszu Wsparcia Inicjatyw Społecznych. Do pierwszej edycji wspólnego projektu CIECH Soda Polska i EEW Energy from Waste Polska zgłoszono blisko 50 inicjatyw, a 20 z nich otrzyma dofinansowanie.

W trakcie oceny złożonych wniosków przyznano dofinansowanie w następującym wymiarze:

• 3 wnioski dofinansowano w kwocie 85 000 zł każdy;
• 4 wnioski – 50 000 zł każdy;
• 3 wnioski – 25 000 zł każdy;
• 5 wniosków – 22 000 zł każdy;
• 3 wnioski – 15 000 zł każdy;
• 1 wniosek – 10 000 zł;
• 1 wniosek – 5 000 zł.

W sumie 20 projektów społecznych uzyskało wsparcie z programu, który uruchomiły wspólnie CIECH Soda Polska i EEW Energy from Waste Polska.

– Zdecydowaliśmy o wyborze 20 projektów, które uzyskały największą ocenę i okazały się merytorycznie najlepsze. Pozwolą one skorzystać z inicjatyw, jak największej liczbie mieszkańców miasta i gminy Inowrocław. Zależało nam, aby wsparcie mogło trafić na realizację przedsięwzięć w wielu obszarach i kierowanych do różnych grup odbiorców. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem pomysłowości i zaangażowania lokalnej społeczności. To dowód i potwierdzenie, że program stworzony przez CIECH Soda Polska i EEW Energy from Waste Polska stanowi odpowiedź na realne potrzeby mieszkańców – zaznacza Frank Paasche, prezes zarządu EEW Energy from Waste Polska.

Jakie projekty uzyskały dofinansowanie? Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne PRO ARTE zorganizuje cykl koncertów muzyki klasycznej, który będzie okazją do prezentacji najwybitniejszych absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej w Inowrocławiu. Wydarzenia organizowane w uzdrowisku będą skierowane nie tylko do mieszkańców miasta i gminy Inowrocław, ale również kuracjuszy i turystów odwiedzających region. Wsparcie otrzymała również m.in. inicjatywa „Kujawy na fali – płyniemy w kulturę” zaproponowana przez Lokalną Organizację Turystyczną Kujawy. Planuje ona szereg wydarzeń, w tym festynów obejmujących prezentację wyrobów przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich, rękodzieła artystycznego i produktów lokalnych. Dofinansowanie uzyskał także projekt dla seniorów – Międzypokoleniowy Uniwersytet XXI Wieku. To cykl zajęć i warsztatów dla mieszkańców miasta i gminy, który pozwoli nie tylko poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe umiejętności, ale również zintegrować lokalną społeczność.

Na środki wyasygnowane przez CIECH Soda Polska i EEW Energy from Waste Polska mogły liczyć inicjatywy cenne społecznie, aktywizujące lokalną społeczność i zwiększające zaangażowanie mieszkańców miasta w relacje dobrosąsiedzkie. W sumie do pierwszego naboru zgłosiło się 46 projektów.

– Dofinansowanie trafi do różnego rodzaju organizacji działających na rzecz mieszkańców naszego miasta i okolic. Tym samym skorzystają z niego zarówno młodzi ludzie, dzieci, jak również dorośli i seniorzy. Myślę, że efekty działania Funduszu zauważy każda mieszkanka i każdy mieszkaniec Inowrocławia, a także goście naszego miasta. W tegorocznej edycji Funduszu sfinansowaliśmy projekty o łącznej wartości 700 tys. złotych. Wierzymy, że w kolejnych latach będziemy mogli zwiększać pulę przeznaczoną na realizację wartościowych projektów, które pozytywnie wpłyną na naszą wspólną okolicę – podkreśla Tomasz Molenda, prezes zarządu CIECH Soda Polska.

Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych to wspólna inicjatywa fundatorów – CIECH Soda Polska i EEW Energy from Waste Polska. Realizowany jest w ramach projektu Inowrocław Nowa Energia, obejmującego budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie kompleksu CIECH Soda Polska w Inowrocławiu. Inwestorzy planują, że budowa zakładu rozpocznie się w 2024 roku i potrwa około trzech lat.

Pełna lista zwycięskich inicjatyw dostępna jest na stronie www.funduszdlainowroclawia.pl

ROZSTRZYGNIĘCIE 1. EDYCJI FUNDUSZU WSPARCIA INOWROCŁAWSKICH INICJATYW SPOŁECZNYCH

Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych to wspólna inicjatywa fundatorów – przedsiębiorstw: CIECH Soda Polska i EEW Energy from Waste. Ma związek z realizacją projektu Inowrocław Nowa Energia. To inwestycja, która zakłada budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie kompleksu CIECH Soda Polska w Inowrocławiu. Inwestorzy planują, że budowa zakładu rozpocznie się w 2024 roku i potrwa około trzech lat.

INOWROCŁAW.
Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych
INOWROCŁAW.
Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych
INOWROCŁAW.
Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych
Copyright 2024 by Inowrocław. Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych