2023-06-29

Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych dla Inowrocławia ruszy jeszcze w tym roku

Przedstawiciele EEW Energy from Waste i CIECH Soda Polska zapowiadają uruchomienie Funduszu Inicjatyw Społecznych, który ma promować ważne projekty dla społeczności lokalnych w Mieście i Gminie Inowrocław. Inicjatywa wiąże się z planami budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów. Szczegółowy harmonogram aplikowania o środki Funduszu Wsparcia Inicjatyw Społecznych będzie znany w ciągu kilku tygodni. Pierwszy nabór wniosków ma wystartować jesienią.

Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych jest wspólną inicjatywą CIECH Soda Polska oraz EEW Energy from Waste. Stanowi ona element działań dobrosąsiedzkich, których celem jest integracja i aktywizacja lokalnej społeczności, a także wzmacnianie kapitału społecznego poprzez wspieranie prospołecznych aktywności, realizowanych na obszarze Miasta i Gminy Inowrocław. Obecnie trwają ostatnie prace związane z uruchomieniem naboru wniosków i wypracowaniem takich mechanizmów, by Fundusz maksymalnie spełniał potrzeby Inowrocławian.

– Fundusz to odpowiedź na oczekiwania mieszkańców i organizacji pozarządowych, które liczą na konkretne deklaracje ze strony inwestorów, planujących rozwój swojej działalności w Inowrocławiu. Nasza firma od lat obecna na lokalnym rynku pracy i wzmacniająca potencjał gospodarczy regionu stale angażuje się w wiele inicjatyw w regionie. Fundusz jest kolejną propozycją, otwierającą nowy rozdział w relacjach pomiędzy firmą a społecznością Inowrocławia. W ten sposób chcemy aktywnie uczestniczyć w pozytywnych zmianach w naszym mieście – podkreśla Tomasz Molenda, Prezes Zarządu CIECH Soda Polska. 

Już teraz wiadomo, że wnioskodawcami będą mogły być podmioty zarejestrowane w mieście lub gminie Inowrocław i tu prowadzące swoją działalność. Projekt, który będzie zgłoszony do realizacji, musi dotyczyć aktywności na obszarze gminy lub miasta Inowrocław. Na wsparcie w ramach Funduszu mogą liczyć inicjatywy dotyczące takich obszarów jak: edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych; ochrona środowiska; zdrowie i zdrowy tryb życia; sport; promocja miasta i gminy Inowrocław; walka z wykluczeniem społecznym; młodzież na rynku pracy; aktywizacja seniorów; kultura. 

EEW Energy from Waste i CIECH Soda Polska zadeklarowały, że na Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych w pierwszym roku jego funkcjonowania przeznaczą nawet 700 tys. złotych. Kwota ta ma rosnąć aż do 2026 roku. W tym okresie firmy planują przeznaczyć na działalność Funduszu średnio milion złotych rocznie. Po 2026 roku EEW i CIECH planują uruchomienie kolejnego, długofalowego projektu wsparcia lokalnej społeczności.

– Źródłem pomysłów, które będą mogły liczyć na wsparcie finansowe, będzie lokalna społeczność, która najlepiej diagnozuje problemy i wyzwania, przed którymi stoi. Do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu już dziś zapraszamy stowarzyszenia i organizacje pozarządowe z Inowrocławia. Dysponując środkami na realizację swoich projektów będą one mogły skuteczniej działać na rzecz społeczności lokalnej – podkreśla Frank Paasche, prezes zarządu EEW Energy from Waste Polska. 

INOWROCŁAW.
Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych
INOWROCŁAW.
Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych
INOWROCŁAW.
Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych
Copyright 2024 by Inowrocław. Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych