Zrealizowane projekty

Międzypokoleniowy Uniwersytet XXI Wieku

Stowarzyszenie „Małe Rzeczy”

Napierające nowe technologie, za którymi nie można nadążyć, coraz większe wyzwania i oczekiwania współczesności oraz stereotypowe tłumaczenie wszystkiego różnicami pokoleniowymi. Czy można ujarzmić teraźniejszość i wycisnąć z niej jak najwięcej dla siebie? Międzypokoleniowy Uniwersytet XXI wieku organizowany przez Stowarzyszenie „Małe Rzeczy” ma na to receptę.

Zrozumieć i polubić świat
Pragnienie zmiany współczesności lub spowolnienia rozwoju technologii pojawia się wtedy, kiedy człowiek styka się z niezrozumiałym. Międzypokoleniowy Uniwersytet XXI wieku proponuje warsztaty, których tematykę trudno znaleźć w programach nauczania dzisiejszej szkoły. Łączy bieżące tematy z wyzwaniami otaczającego nas uniwersum. Nie boi się rozmawiać z pozornie tylko radzącą sobie młodzieżą, wkraczającymi coraz wcześniej w rówieśniczą rywalizację dziećmi oraz wszystkimi, którzy na technologię zamknęli już swoje oczy i w zadumie wspominają czasy, w których żyło się wolniej.

Celem projektu jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności umożliwiających efektywne funkcjonowanie w XXI wieku oraz wspieranie społeczeństwa w ciągłym procesie uczenia się i odkrywania siebie.

W ramach inicjatywy planowane jest także podniesienie kompetencji społecznych, rozwijanie poczucia własnej wartości oraz motywowanie do dalszego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji. Projekt pragnie obudzić w słuchaczach ciekawość świata, wspierać aktywność twórczą, pobudzić kreatywność oraz kształtować otwarte postawy w życiu społecznym.

Ciekawie i twórczo
Dziewięć tematycznych warsztatów dostosowanych do trzech grup docelowych. Dzieci, młodzież i dorośli porozmawiają m.in. o bezpiecznym korzystaniu z Internetu, sztucznej inteligencji, zarządzaniu budżetem domowym, zrozumieniu współczesnej sztuki. Skorzystają z zajęć z komunikacji emocjonalnej, planowania budżetu domowego, sztuki wystąpień publicznych oraz wielu innych.

Działanie lokalne, myślenie globalne
Projekt adresowany jest przede wszystkim do mieszkańców osiedla Mątwy, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. Tegoroczna edycja zaplanowana jest w okresie od września do grudnia 2024 roku.

Organizatorzy oczekują, że inicjatywa przyczyni się do podniesienia jakości życia społeczności lokalnej oraz zachęci uczestników do ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego. Jeśli pozyskane zostanie dodatkowe finansowanie, warsztaty Międzypokoleniowego Uniwersytetu XXI wieku mają szanse na stałe zagościć na edukacyjnej mapie Inowrocławia.

Małe rzeczy, wielkie sprawy
Pomysłodawcą i organizatorem inicjatywy jest Stowarzyszenie „Małe Rzeczy”, którego misją od wielu lat jest wspieranie osób wykluczonych społecznie w różnych aspektach życia. Realizowane przez organizację przedsięwzięcia obejmują działania służące zapobieganiu nierównościom społecznym osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem. Wspólnie z Centrum Medycznym Sir Med, Stowarzyszenie zrealizowało projekty: Akademia Mamy oraz Klub Seniora. Pełniło też funkcję centrum koordynacji Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM), projektu współfinansowanego ze środków unijnych, w ramach którego przewlekle chorzy pacjenci i ich rodziny uzyskują wsparcie i opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych.

INOWROCŁAW.
Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych
INOWROCŁAW.
Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych
INOWROCŁAW.
Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych
Copyright 2024 by Inowrocław. Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych