2023-11-27

Ogromne zainteresowanie Funduszem Wsparcia Inowrocławskich Inicjatyw Społecznych. Nabór wniosków wydłużony do 15 grudnia!

Trwa nabór projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia Inowrocławskich Inicjatyw Społecznych. Ze względu na duże zainteresowanie Funduszem, fundatorzy podjęli decyzję o wydłużeniu naboru wniosków do 15 grudnia 2023 r. To efekt m.in. licznego przybycia zainteresowanych podmiotów w czasie Dnia Otwartego, zorganizowanego w siedzibie CIECH Soda Polska w piątek, 17 listopada, a także wielu pytań spływających do organizatorów przedsięwzięcia.

Do połowy grudnia pomysłodawcy programu – CIECH Soda Polska i EEW Energy from Waste -czekają na propozycje cennych społecznie inicjatyw. W piątek (17 listopada) zorganizowano specjalny Dzień Otwarty z ekspertami Funduszu. Była to okazja dla potencjalnych beneficjentów, aby uzyskać odpowiedź na pytania dotyczące Funduszu – w spotkaniach trwających cały dzień wzięło udział 14 organizacji i podmiotów. Na adres kontakt@funduszdlainowroclawia.pl spływają codziennie zapytania od zainteresowanych podmiotów.

Cieszy nas ogromne zainteresowanie organizacji społecznych, grup sąsiedzkich czy kół gospodyń wiejskich udziałem w naszym programie. Liczymy, że dzięki temu wiele cennych inicjatyw, angażujących lokalną społeczność, będzie mogło ujrzeć światło dzienne. Stąd podjęliśmy decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków do Funduszu do 15 grudnia, aby wszyscy chętni mieli więcej czasu na lepsze przygotowanie projektów, o których dofinansowanie wnioskują – podkreśla Tomasz Molenda, prezes zarządu CIECH Soda Polska.

W tym roku budżet Funduszu wynosi 700 tys. złotych. Wnioskodawcą może być podmiot zarejestrowany w mieście lub gminie Inowrocław i tu prowadzący swoją działalność. Inicjatywa, którą organizacja czy grupa mieszkańców chce zgłosić, musi dotyczyć działań na obszarze gminy lub miasta. Zgłoszenie może pochodzić zarówno od organizacji pozarządowych czy społecznych, takich jak fundacje czy stowarzyszenia, jak również od wspólnot czy spółdzielni mieszkaniowych.

Na dofinansowanie ze środków wyasygnowanych przez CIECH Soda Polska i EEW Energy from Waste mogą liczyć inicjatywy cenne społecznie, aktywizujące lokalną społeczność i zwiększające zaangażowanie mieszkańców miasta. Pomysłodawcy mogą zgłaszać projekty z kilku wyodrębnionych obszarów tematycznych: (1) edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych; (2) ochrona środowiska; (3) zdrowie i zdrowy tryb życia; (4) sport; (5) promocja miasta i gminy Inowrocław; (6) walka z wykluczeniem społecznym; (7) młodzież na rynku pracy; (8) aktywizacja seniorów; (9) kultura.

Inicjatywy można zgłaszać za pośrednictwem strony www.funduszldainowroclawia.pl i formularza internetowego udostępnionego w serwisie. Nabór wniosków potrwa do 15 grudnia 2023 r. Lista zwycięskich projektów, które zostaną zrealizowane w 2024 r., zostanie ogłoszona na przełomie roku.

Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych to wspólna inicjatywa fundatorów – firm: CIECH Soda Polska i EEW Energy from Waste. Ma związek z realizację projektu Inowrocław Nowa Energia. To inwestycja, która zakłada budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie kompleksu CIECH Soda Polska w Inowrocławiu. Inwestorzy planują, że budowa zakładu rozpocznie się w 2024 roku i potrwa około trzech lat.


Kontakt dla mediów:
Rzeczniczka Prasowa Grupy CIECH
Żaneta Przybylska zaneta.przybylska@ciechgroup.com
+48 511 809 281

Zapraszamy do obserwowania mediów społecznościowych Grupy CIECH:
LinkedIn: https://pl.linkedin.com/company/ciech-sa/
Twitter: https://twitter.com/RzecznikCIECH

EEW Energy from Waste od ponad pięćdziesięciu lat zajmuje się projektowaniem, budową, rozbudową, modernizacją, a także bieżącym zarządzaniem instalacjami termicznego przekształcania odpadów. Wszystkie zakłady EEW spełniają rygorystyczne standardy UE. Firma zarządza łącznie siedemnastoma instalacjami termicznego przekształcania odpadów, w których rocznie w energię zamienia się przeszło 5 milionów ton odpadów zasilając miasta i ważne ośrodki przemysłowe. Piętnaście instalacji zlokalizowanych jest w Niemczech, jedna w Luksemburgu i kolejna w Holandii. Firma buduje osiem nowych obiektów.
Doświadczenie EEW, dzięki ukończonym obiektom, które od wielu lat bezpiecznie działają nie tylko w miastach, ale także w sąsiedztwie obszarów cennych przyrodniczo, pozwala na realizację projektów charakteryzujących się przyjazną dla otoczenia architekturą oraz najbardziej efektywną technologią spalania i oczyszczania spalin. Zakłady EEW są stale modernizowane, są wyposażone w najlepszą dostępną technologię. Wszystkie zakłady zarządzane przez EEW spełniają kryteria BAT (najlepszej dostępnej techniki). EEW prowadzi również zaawansowane badania nad rozwojem technologii termicznego przekształcania odpadów, pracując chociażby nad systemami wyłapywania CO2 ze spalin.
Każdego dnia 1250 pracowników EEW dba o stabilną pracę wszystkich instalacji. Działalność firmy ma pozytywny wpływ na lokalne otoczenie – EEW korzysta z usług wielu lokalnych firm w zakresie utrzymania swoich instalacji. EEW Energy from Waste Polska Sp. z o.o. jest w pełni spółką zależną grupy EEW.

CIECH Soda Polska jest wiodącym europejskim producentem sody kalcynowanej ciężkiej i lekkiej, a także największym w Polsce producentem sody oczyszczonej i soli warzonej. Posiada dwa zakłady produkcyjne – w Inowrocławiu oraz Janikowie. Jest jednym z największych i najważniejszych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim. Grupa zatrudnia w powiecie ok. 1500 pracowników. Jak wynika z raportu EY „Oddziaływanie Grupy CIECH na polską gospodarkę, ze szczególnym uwzględnieniem sektora przemysłowego”, bezpośrednie, pośrednie i indukowane efekty działalności Grupy CIECH, w roku objętym badaniem (2018), wygenerowały w powiecie inowrocławskim ponad 600 mln zł wartości dodanej do PKB, ponad 2500 miejsc pracy i ponad 20 mln zł dochodów do budżetów samorządowych.

INOWROCŁAW.
Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych
INOWROCŁAW.
Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych
INOWROCŁAW.
Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych
Copyright 2024 by Inowrocław. Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych