2023-10-09

Rusza Fundusz Wsparcia Inowrocławskich Inicjatyw Społecznych

Trzy granty do 100 tys. złotych każdy, cztery granty do wysokości 50 tys. złotych oraz osiem mikro-grantów do wysokości 25 tys. złotych każdy. W sumie 15 projektów społecznych może zostać sfinansowanych z programu grantowego, który uruchomiły wspólnie CIECH Soda Polska i EEW Energy from Waste. Nabór wniosków ruszy 1 listopada i potrwa do 30 listopada.

Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych to wspólna inicjatywa fundatorów, firm: CIECH Soda Polska i EEW Energy from Waste, w ramach  realizacji projektu Inowrocław Nowa Energia. 

Projekt ten zakłada budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie kompleksu CIECH Soda Polska w Inowrocławiu. Inwestorzy planują, że budowa zakładu rozpocznie się w 2024 roku i potrwa około trzech lat. Powstały obiekt pozwoli na ograniczenie zużycia węgla jako paliwa energetycznego w zakładzie w Inowrocławiu. 

Dofinansowanie ze środków wyasygnowanych przez CIECH Soda Polska i EEW Energy from Waste mogą otrzymać inicjatywy cenne społecznie, aktywizujące lokalną społeczność i zwiększające zaangażowanie mieszkańców miasta w relacje dobrosąsiedzkie. Pomysłodawcy mogą aplikować, zgłaszając projekty z kilku wyodrębnionych obszarów tematycznych: (1) edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych; (2) ochrona środowiska; (3) zdrowie i zdrowy tryb życia; (4) sport; (5) promocja miasta i gminy Inowrocław; (6) walka z wykluczeniem społecznym; (7) młodzież na rynku pracy; (8) aktywizacja seniorów; (9) kultura.

Inicjatywy można zgłaszać za pośrednictwem strony www.funduszdlainowroclawia.pl i specjalnego formularza internetowego udostępnione w serwisie. Jednocześnie przewidziano specjalny Dzień Otwarty, podczas którego każdy będzie mógł uzyskać wsparcie w przygotowaniu wniosku. Specjaliści pomogą w wypełnieniu formularza, wyjaśnią ewentualne wątpliwości i odpowiedzą na pytania mieszkańców. Dokładny termin Dnia Otwartego zostanie opublikowany na podanej wyżej stronie www.

– Kierujemy propozycję wsparcia do społeczności lokalnej Inowrocławia i okolic, zapraszamy stowarzyszenia i inne podmioty działające na rzecz mieszkańców regionu. W tegorocznej edycji Funduszu chcemy sfinansować projekty o łącznej wartości 700 tys. złotych. Wierzymy, że w kolejnych latach będziemy mogli zwiększać pulę przeznaczoną na realizację wartościowych projektów, które realnie zmienią oblicze naszego miasta. Fundusz jest rozwinięciem idei „Dobrego Sąsiada” opisanej w naszej strategii ESG, zakładającej zaangażowanie się w życie lokalnych społeczności w lokalizacjach gdzie działa Grupa CIECH – podkreśla Tomasz Molenda, prezes zarządu CIECH Soda Polska.

Wnioskodawcą o dofinansowanie projektu może być podmiot zarejestrowany w mieście lub gminie Inowrocław i prowadzący tu swoją działalność. Inicjatywa, którą organizacja czy grupa mieszkańców chcą zgłosić, musi dotyczyć działań realizowanych na obszarze gminy lub miasta. Propozycja może pochodzić zarówno od organizacji pozarządowych czy społecznych, takich jak fundacje czy stowarzyszenia, jak również od wspólnot czy spółdzielni mieszkaniowych. 

– Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych to kolejne z przedsięwzięć skierowanych do naszych sąsiadów – mieszkańców miasta i gminy Inowrocław. Odkąd wyraziliśmy chęć budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów aktywnie zaangażowaliśmy się we wsparcie lokalnego sportu. Teraz przyszedł czas na Fundusz, który mamy taką nadzieję, pozytywnie zmieni Inowrocław i zachęci wielu do aktywności na rzecz lokalnej społeczności – zaznacza Frank Paasche, prezes zarządu EEW Energy from Waste Polska. 

Projekty będzie można zgłaszać za pośrednictwem strony www.funduszdlainowroclawia.pl od 1 do 30 listopada 2023 r. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na przełomie roku, a wybrane projekty będą realizowane w 2024 roku. 

EEW Energy from Waste i CIECH Soda Polska zachęcają do zadawania pytań również za pośrednictwem strony internetowej, pisząc na adres mailowy kontakt@funduszdlainowroclawia.pl.

INOWROCŁAW.
Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych
INOWROCŁAW.
Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych
INOWROCŁAW.
Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych
Copyright 2024 by Inowrocław. Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych