Zrealizowane projekty

Spółdzielnia Senior

Fundacja „HEFRA”

Celem inicjatywy „Spółdzielnia Senior” realizowanej przez Fundację „HEFRA” jest zapewnienie wsparcia seniorom zamieszkującym w Mątwach – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+. Projekt ma umożliwośćkorzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. W inicjatywie bierze udział około 20 seniorów, mieszkających na inowrocławskim osiedlu Matwy.

W ramach projektu odbywają się zajęcia taneczno-ruchowe „Zumba Gold”. To rodzaj treningu, który wpływa na poprawę kondycji i koordynacji ruchowej seniorów. Troska o zdrowie obejmuje również działania na rzecz poprawy kondycji umysłowej.

Wszystko to dzięki zajęciom „Sprawny umysł”, podczas których seniorzy uczą się gry w szachy i billard. Ponadto uczestniczą w zajęciach z technologii informacyjnych, w warsztatach kosmetycznych i zajęciach z fizjoterapeutą. Odbyła się także wycieczka do opery w Bydgoszczy na operetkę pt. „Zemsta Nietoperza”. Seniorzy wspólnie zajęli się przygotowaniem Festynu Rodzinnego, który odbył się 16 czerwca 2024 r. Rezultaty działań już są widoczne. Uczestnicy projektu wykazują motywację do podejmowania kolejnych inicjatyw, chętnie rozwijają swoje zainteresowania. Udział w zajęciach stworzył seniorom niepowtarzalną okazję do spotkania się, wymiany doświadczeń, dzielenia się wspomnieniami, wiedzą i umiejętnościami.
INOWROCŁAW.
Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych
INOWROCŁAW.
Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych
INOWROCŁAW.
Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych
Copyright 2024 by Inowrocław. Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych