Zrealizowane projekty

Warsztaty Dla Dzieci i Młodzieży – Korona Projekt

Inowrocławskie Stowarzyszenie Bezpieczna Przystań

W ramach projektu pn. „Warsztaty dla dzieci i młodzieży – Korona Projekt” realizowane są warsztaty dla dzieci i młodzieży zamieszkującej teren miasta Inowrocławia. Uczestnicy projektu korzystają z takich form wsparcia jak: indywidualne poradnictwo psychologiczne; warsztaty terapeutyczne; „Powiedz, co pamiętasz”; ruch kreatywny; warsztaty „Powieść pisana emocjami”.

Podczas trwania projektu uczestnicy wybrali się do kina na film pn. „Za duży na bajki 2” oraz na warsztaty kulinarne podczas których wykonywali samodzielnie pizzę. Podczas warsztatów kształtują się umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych.

Uczestnicy projektu rozwijają zdolności interpersonalne i postawy prospołeczne. Podczas realizacji projektu zauważa się pozytywną poprawę w zachowaniu dzieci. Chętnie uczestniczą w proponowanych formach wsparcia, nie mogąc doczekać się następnych zajęć.

Możliwość realizacji projektu finansowanego ze środków Funduszu pozwala na wsparcie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży, pomoc w odkryciu potencjału i nowych zainteresowań, wzmocnieniu procesu integracji ze społeczeństwem. Wsparcie w realizacji projektu jest niezmiernie ważne i potrzebne dla najmłodszego pokolenia w Inowrocławiu.

INOWROCŁAW.
Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych
INOWROCŁAW.
Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych
INOWROCŁAW.
Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych
Copyright 2024 by Inowrocław. Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych