Zrealizowane projekty

Wsparcie potencjału organizacyjnego S. H. „Iskra”

Stowarzyszenie Historyczne „Iskra”

18 maja Stowarzyszenie Historyczne „Iskra” zorgananizowało Festyn Historyczny w Parku Uzdrowiskowym w Inowrocławiu. Głównym tematem majowego festynu byli „Kujawianie w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie” – wszystko za sprawą 80. rocznicy zdobycia wzgórza i klasztoru na Monte Cassino przez żołnierzy 2. Korpusu Polskiego. Pogoda, uczestnicy i goście jak widać na zdjęciach dopisali.
Jak zwykle przy tego typu wydarzeniach zorganizowano grę fabularną z nagrodami (był to drobny sprzęt turystyczny), wystawę fotografii oraz wspólnie z zaprzyjaźnionymi rekonstruktorami ustawiono stoiska ze sprzętem wojskowym – w tym sporo oryginalnych artefaktów z epoki. Szczególnie należy tu wymienić i podziękować za wsparcie rekonstruktorom z SGRH Toruń-Podgórz.
INOWROCŁAW.
Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych
INOWROCŁAW.
Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych
INOWROCŁAW.
Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych
Copyright 2024 by Inowrocław. Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych